Veel gestelde vragen

Kunnen de gehuurde producten ook op locatie worden gebracht?
Wij kunnen het gehuurde ook bezorgen op locatie hiervoor worden transportkosten in rekening gebracht.

Wanneer mag het gehuurde terug worden gebracht?
Het gehuurde mag niet op zaterdag, zon- of feestdagen noch ’s avonds na 17.30 uur terugbezorg worden, met uitzondering van zaterdags tussen 15.00 en 17.30 uur of in goed overleg met de verhuurders.

Hoeveel borg betaal ik?
De borg is afhankelijk van de waarde van de producten.

Hoe ben ik verzekerd als ik een aanhangwagen huur?
De aanhangwagen is verzekerd via de WA verzekering van het trekkend voertuig. Het trekkende voertuig dient een deugdelijke WA-verzekering te hebben, dit is de verantwoording van de huurder. Bij schade door schuld, verlies of diefstal is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten.

Het gehuurde is tijdens het huren beschadigd, moet ik nu betalen?
Mocht het gehuurde tijdens de huurtijd in enig opzicht worden beschadigd, dan is de huurder voor de schade aansprakelijk en verbindt hij zich de schade die mocht blijken te zijn toegebracht aan ons naar billijkheid te vergoeden. Indien het gehuurde tijdens de huurtijd of tijdens transport als die door de huurder wordt verricht, geheel of gedeeltelijk mocht teniet gaan (o.a. diefstal) of in een zodanige toestand komen dat het gehuurde niet meer te gebruiken is, dan verbindt de huurder zich de waarde van gehuurde aan ons te vergoeden. De verhuurder heeft een overzicht met de waarde van de producten die te huur zijn.

Tot wanneer blijft mijn huurovereenkomst tot stand?
De huurder verbindt zich om terstond na het eindigen van de overeengekomen huurtijd het gehuurde aan ons terug te bezorgen, tenzij anders is overeengekomen. Mocht hij aan deze verplichting niet voldoen dan loopt de huurovereenkomst stilzwijgend door tot de huurder het gehuurde aan ons terugbezorgt. Het gehuurde dient bij het terugbezorgen te worden afgemeld. Tot het moment van afmelden blijft deze huurovereenkomst onverkort van kracht.